top of page
VEDTÆGTER

§1
Organisationens/Fællesskabets navn, ansvarsområde og formål

1.1 Organisationens/Fællesskabets navn er: “Dansk Kontakt Karate Organisation”, forkortet DKKO.

1.2 DKKO er ment som en interesse-organisation/fællesskab af forskellige Kontakt Karate Klubber.

1.3 DKKOs hovedformål er, at samle Kontakt Karate Klubber, til fælles arrangementer, til gavn for klubbens medlemmer, samt lette den administrative byrde for de aktive medlemmer i de enkelte klubber.

1.4 DKKO kan bl.a. bestå af følgende underafdelinger, der inddeles efter stilart:
• Kyokushinkai Karate
• To Sei Kai
• Shin Go Ryu
Underafdelinger oprettes efter behov.

1.5 Som udgangspunkt kan hver stilart bestemme, hvem der kan optages i deres underafdeling.
Alle klubber i organisationen har dog vetoret imod optagelse af klubber i alle underafdelinger.

§2
Organisationens tilhørsforhold til udlandet

2.1 DKKOs klubber kan være medlem af forskellige Internationale Organisationer indenfor deres egne stilarter.


2.2 DKKO vil med tiden finde Internationale samarbejdspartnere.

§3
Daglig drift

3.1 De klubber der har stiftet DKKO, deler DKKOs værdier, ved evt opløsning af DKKO.


3.2 Den daglige drift varetages ude i de forskellige klubber. Hver klub er selv ansvarlig for alle tiltag og arrangementer som de afholder. Fællesskabet skal søges i at, de andre klubber gerne stiller dommere, hjælpere og instruktører til rådighed.


3.3 DKKO må ikke stifte gæld.


3.4 Kontingentet er 200,- årligt. Den indbetalte kontingent, samt andre indtægter går til DKKOs daglige drift, såsom

§4
Årlig klubsamling

4.1 I starten af hvert år samles alle klubberne og synkroniserer deres kalendre, så der er mest mulig chance for at alle kan deltage i hinandens aktiviteter.


4.2 Den årlige samling er også mulighed for at vedtage forskellige tiltag i DKKO. Hver klub har én stemme.


4.3 DKKOs højeste myndighed, er den årlige samling.

§5
Arrangementer

5.1 Der arbejdes ude i klubberne, så vidt muligt på at arrangere følgende arrangementer éen gang om året:
• DM i kata
• Kampstævner
• DM i Kontakt Karate
• BS Cup
• Kampseminar
• DKKO Sommerlejr
• To Sei Kai Vinterlejr
• Dommerkursus


5.2 I forbindelse med DM, er det kun klubber i DKKO, som kan deltage.


5.3 Andre arrangementer er meget velkomne

§6
Optagelse af klubber

6.1 Optagelse af nye klubber sker ved henvendelse til en DKKO Klub. Optagelse betinges udelukkende af at nye klubber vil efterleve DKKOs Retningslinier.

§7
Eksklusion af klubber

7.1 Eksklusion af en klub anses for at være gyldig hvis:
• En klub forbryder sig mod DKKOs Retningslinier.
• En klub bevidst modarbejder DKKOs Fællesskab.

Disse retningslinier er vedtaget den 14. April 2018

DKKO samling udendørs
bottom of page